eDrama

eDrama

eDrama en helt ny resurs på Dramawebben. Grundstommen i eDrama är ett urval pjäser som kodats enligt TEI-standarden. Därmed blir det möjligt att skapa visualiseringar där strukturer och innehåll i pjäserna åskådliggörs, göra avancerade textsökningar, ladda ner pjäserna och utöka dem med ny uppmärkning.

En sida för signerade personliga reflektioner över arbetet med eDrama finns utöver presentationen av eDrama här nedan.

TEI-korpus

Nu finns delkorpus 1 med tjugotre pjäser och delkorpus 2 med fyrtiofem pjäser som TEI-filer tillgängliga kodade utifrån den modell vi arbetat fram i eDrama-katalogen.

Utforskning

Här kan Du söka ut TEI-kodade pjäser efter rollkaraktärernas antal, genus, ålder och yrken. eDrama har utvecklats i samarbete med Språkbanken.

Visualiseringar

Här kan du studera visualiseringar av olika typer för pjäserna. Det gäller såväl över rollkaraktärerna antal, talutrymme, genus och ålder i de olika pjäserna som relationer och närvaro.

Kod-låda

Här kan du läsa och följa vår kodningsmanual för att lägga egen kod. Lämpliga filer att prova på finns också.