Dramat börjar i liten by på den finska landsbygden. Här är det ännu lugnt trots att kriget inte är långt borta. De svenska trupperna drar sig tillbaka för de ryska kosackerna och fästningen Sveaborg faller.

I ett samarbete med Kungliga Teatrarnas Arkiv kan vi nu publicera handskrivna pjäsmanuskript på Dramawebben. Det är inbundna folianter vars nötta sidor bär spår av tidens teaterpraktik. Jeanette...

Digital humaniora och TEI på Dramawebben

Just nu pågår ett intensivt arbete bakom kulisserna på Dramawebben.  En verktygslåda för kodning och sökning i digital text utvecklas.  Samtidigt xml kodas dramatik tryckt 1880-1900 enligt den internationella standarden Text Encoding Initiative.  Under våren startar publiceringen av denna dramatik som eDrama. Därmed blir det möjligt att göra avancerade sökningar i de TEI-kodade dramatexterna, få sina sökträffar visualiserade i olika grafer och att bidra med egen kod.