Pjäser

sorteringsikonsorteringsikon
1 Älvornas jul Anna Maria Roos tryckt
2 Äfventyraren, eller Resan til månans ö Johan Magnus Lannerstjerna tryckt, text
3 Årstiderna Hedvig Indebetou
4 Årsexamen i Ruskaby skola för 50 år sedan Walter Stenström tryckt, text
5 Väninnor Emilie Lundberg handskrivet
6 Vårflod Harald Molander tryckt, text
7 Vår! Alfhild Agrell
8 Vid sekelskiftet Maria Nyström
9 Vid kaffekoppen Maria Nyström tryckt
10 Wermlänningarne Fredrik August Dahlgren tryckt, text
11 Var god mot de fattiga Zacharias Topelius tryckt
12 Vallgossen eller Den rike mannens barn Carl Gustaf Andersson tryckt
13 Utan rullgardiner Anna Wästberg
14 Urdur eller Neckens dotter Jeanette Stjernström
15 Uppgörelse Helena Nyblom
16 Unga grevens hjärta Anna Wahlenberg tryckt, text
17 Under toffeln Anne Charlotte Leffler tryckt
18 Under marknaden Maria Nyström tryckt
19 Tårebjörken Anna Wahlenberg tryckt
20 Tvänne ringar Louise Stjernström handskrivet
21 Två valspråk Anna Wahlenberg tryckt, text
22 Två mödrar Nanna Wallensteen
23 Trälinnan Fredrika Bremer
24 Trollrocken Anna Wahlenberg tryckt
25 Trollkarlens fångar Anna Wahlenberg tryckt, text
26 Trollgubben i Storberget Anna Wahlenberg tryckt
27 Trollens fosterdotter Anna Wahlenberg tryckt
28 Toten-Insel August Strindberg tryckt, text
29 Tors hammare Anna Maria Roos tryckt
30 Tomtens faddergåva Anna Wahlenberg tryckt
31 Tirfing Anna Boberg
32 Till Damaskus (tredje delen) August Strindberg tryckt, text
33 Till Damaskus August Strindberg tryckt, text
34 Tidningsskrifvaren Jeanette Stjernström tryckt, text
35 Tidernas spegel Zacharias Topelius tryckt
36 Tidens strid eller Det bästa kapitalet Jeanette Stjernström tryckt, text
37 Teorier Victoria Benedictsson
38 Tantens glömska Aurora von Quanten
39 Tand-Doctorn Carl Gustaf Nordforss tryckt, text
40 Taflan Nanna Wallensteen
41 Tablå Maria Nyström
42 Så vann han Stolts Jungfrun Concordia Löfving tryckt
43 Syskonen eller Hattarnas och Mössornas sista strid Carl Fredrik Ridderstad tryckt, text
44 Sylvi Minna Canth
45 Svipdag vinner Fröja Anna Maria Roos tryckt
46 Svipdags övermod Anna Maria Roos tryckt
47 Swenska Sprätthöken Carl Gyllenborg tryckt, text
48 Swedenhielms Hjalmar Bergman tryckt, text
49 Svartsjuke Neapolitanaren III Gustaf tryckt, text
50 Svarta handsken August Strindberg tryckt, text
51 Svante Sture och smålänningarna (Svante Sture III) Anna Maria Roos tryckt
52 Svante Stensson Sture (Svante Sture I) Anna Maria Roos tryckt
53 Svanehvit August Strindberg tryckt, text
54 Strid Lotten von Kraemer
55 Stormen och solskenet Zacharias Topelius tryckt
56 Stora landsvägen August Strindberg tryckt, text
57 Stina Sur och Lisa Tok Sigrid Elmblad
58 Sterbhus – Kammereraren Mulpus Olof Kexél tryckt, text
59 Stenbacka gård Evy Björkman
60 Statsministerns döttrar Frigga Carlberg tryckt, text
61 Station Sylvester Zacharias Topelius tryckt
62 Starkodder skald August Strindberg tryckt, text
63 Stackars Margit Adéle Weman
64 Stackars flicka Anna Wahlenberg tryckt
65 Spök-Sonaten August Strindberg tryckt, text
66 Sommar Frida Landsort
67 Sockertemplet Anna Wahlenberg tryckt
68 Snövit Helena Nyblom
69 Snöstjärnan Gustava Svanström
70 Snurran Zacharias Topelius tryckt
71 Småstadslif Alfhild Agrell tryckt, text
72 Skördarna Gustava Svanström
73 Skådespelerskan Anne Charlotte Leffler tryckt, text
74 Skyddsengeln Zacharias Topelius tryckt
75 Skottår Maria Nyström tryckt
76 Skollov Maria Nyström tryckt
77 Skogskonungen Zacharias Topelius tryckt
78 Sjömansgossar Maria Nyström tryckt
79 Sista riddaren August Strindberg tryckt, text
80 Sanningens vägar Anne Charlotte Leffler tryckt, text
81 Sanningens perla Zacharias Topelius tryckt, text
82 Sanna kvinnor Anne Charlotte Leffler tryckt, text
83 Sankt Pers bekymmer Frida Landsort
84 Samum August Strindberg tryckt, text
85 Samma don Frigga Carlberg tryckt, text
86 Saint Armand Ulrika Widström
87 Rövaren Rosa Invenius tryckt
88 Räddad Alfhild Agrell tryckt, text
89 Rymmarena Rosa Invenius tryckt
90 Rospiggarna Frans Hedberg tryckt, text
91 Romeos Julia Victoria Benedictsson tryckt
92 Ris-Bastugan Johan Stagnell tryckt, text
93 Rinaldo Rinaldino eller Röfvarbandet Zacharias Topelius tryckt
94 Riksföreståndaren August Strindberg tryckt, text
95 Resan ut i världen Sofie Lithenius
96 Ragnar och Aslög Anna Maria Roos tryckt
97 Ragnar Lodbrok och Tora Borgarhjort Anna Maria Roos tryckt
98 På vakt Anna Wahlenberg tryckt, text
99 På torget Anna Maria Roos tryckt
100 Påsk August Strindberg tryckt, text, handskrivet
101 På marknaden Anna Maria Roos tryckt
102 På landet är bäst Edit Wahlbeck tryckt
103 På Hörningsholm (Svante Sture IV) Anna Maria Roos tryckt
104 På Gröna Lund Hedvig Ehrenstam tryckt, text
105 På fotvandring Hedvig Indebetou tryckt
106 På farfars fars tid Maria Nyström tryckt
107 Putte Alfhild Agrell
108 Pröfningen Carl Anton Wetterbergh tryckt, text
109 Prosten och hans son Olga Torckell
110 Prinsessan Törnrosa Helena Nyblom
111 Prinsessan Törnrosa Zacharias Topelius tryckt
112 Prinsessans visa Anna Wahlenberg tryckt
113 Prinsessan, som inte ville äta havresoppa Walter Stenström tryckt, text
114 Prinsessan Solstråle eller Födelsedagsfästen på Tomtebo Edla Gustafson tryckt, text
115 Prinsessans dansskor Ernst Jonsson
116 Prinsen och vallgossen Hilja Tavaststjerna
117 Porträttet Helena Nyblom tryckt, text
118 Pojken och Trollen eller Äventyret Walter Stenström tryckt, text
119 Petis och Telée Carl Israel Hallman tryckt, text
120 Perdita eller Den förlorade våren Zacharias Topelius tryckt
121 Pepparkaksgubbarna i pepparkaksskrinet Walter Stenström tryckt, text
122 Pelle Snygg och barnen i Snaskeby Ottilia Adelborg tryckt
123 Pelikanen August Strindberg tryckt, text, handskrivet
124 Pastorsadjunkten Anne Charlotte Leffler tryckt
125 Paria August Strindberg tryckt, text
126 Pappas kria Anna Wahlenberg tryckt
127 Oväder August Strindberg tryckt, text
128 Om Meniskones Skapelse, och Hennes fall Gustaf Edvard Klemming tryckt, text
129 Olov Skötkonung och Olav Haroldsson Anna Maria Roos tryckt
130 Olle, som gick på skidor Zacharias Topelius tryckt
131 När var och en sin syssla sköter Maria Nyström tryckt
132 När stampens Maja va ti huvustan Josefina Bengts
133 När nämndemansmoras Ida skulle bortgiftas! Nanna Wallensteen
134 När nyår kom Elisabeth Kuylenstierna tryckt
135 När ljusen släckas Ellen Lundberg tryckt, text
136 När jag blir stor Rosa Invenius tryckt
137 När begreppen klarna Frigga Carlberg tryckt, text
138 Näktergalen i Wittenberg August Strindberg tryckt, text
139 Några mil ifrån Stockholm Adolf Fredrik Ristell
140 Nyårsaftonen Rosa Invenius tryckt
141 Nybyggarna Carl Gustaf Andersson tryckt
142 Nu är det jul igen Elisabeth Kuylenstierna tryckt
143 Nornan Julia Nyberg tryckt
144 Noblesse Oblige Mary de Geer tryckt
145 Mödrar Wilma Lindhé tryckt, text
146 Mäster Olof. (vers) August Strindberg tryckt, text
147 Mäster Olof August Strindberg tryckt, text
148 Mäster Fröjd Nanna Börjesson handskrivet
149 Människokännaren Anna Wahlenberg
150 Måne klara Zacharias Topelius tryckt
151 Mumburras slott Anna Maria Roos
152 Mor och son Fredrika Bremer
153 Mor och döttrar eller Namnförvexlingen Jeanette Stjernström
154 Moral och moral Eva Årads
155 Moderskärlek August Strindberg tryckt, text
156 Midsommar August Strindberg tryckt, text
157 Mellan fjällen Nanna Wallensteen
158 Matts och Petter och Dunseklamp John Bauer handskrivet
159 Mats o Petter eller Prinsessan som fick trollöron John Bauer handskrivet
160 Marodörer. August Strindberg tryckt, text
161 Mareld Anna Wästberg
162 Man och hustru Aina Finne
163 Maja Lisa Anna Maria Roos tryckt
164 Löndörren Anna Wahlenberg tryckt, text
165 Löjans äventyr Anna Maria Roos
166 Läsförhörskalaset i Hultnäs Adéle Weman
167 Läsare-presten Jeanette Stjernström tryckt
168 Längtan efter äfventyr eller Perukmakarn och hårfrisörn Jeanette Stjernström
169 Lycko-Pers resa August Strindberg tryckt, text
170 Lyckans gudinna Edla Gustafson tryckt, text
171 Lycka Adéle Weman tryckt
172 Lurifax och Spjuver Walter Stenström tryckt, text
173 Lump-Lenas testamente Adéle Weman tryckt
174 Ludvéns vattenskräck Edit Wahlbeck tryckt
175 Lucias ziffror Zacharias Topelius tryckt
176 Lucia och tomten Harald Jacobson
177 Linda-Gull Anna Wahlenberg tryckt
178 Lilla Nina Amanda Kerfstedt
179 Lika barn leka bäst Maria Nyström tryckt
180 Leka med elden August Strindberg tryckt, text
181 Lasse Maja Anna Helena Mathilda Sandberg handskrivet
182 Lars Anders och Jan Anders och deras barn Gustaf Geijerstam, af tryckt, text
183 Lammet och Vilddjuret August Strindberg tryckt, text
184 Kärlek och zoologi Nanna Wallensteen
185 Kärlek och politik Selma Abrahamsson tryckt
186 Kärlekens rival Frida Stéenhoff tryckt
187 Kärlekens hjältemod Dorothea Dunckel
188 Kärlekens gåfva Emmy Köhler tryckt
189 Kärlek Alma Cleve
190 Kärlek Lydia Kullgren tryckt, text
191 Kåre Augusta Braunerhjelm handskrivet
192 Kvinnofrågan Adéle Weman tryckt
193 Kusinerna, eller: Fruntimmers-sqvallret Carl Magnus Envallsson tryckt, text
194 Kusinerna Augusta Braunerhjelm handskrivet
195 Kung Ivars dotter Adéle Weman tryckt
196 Kung Göte och den snåle bonden Anna Maria Roos tryckt
197 Kungens nattmössa Anna Wahlenberg tryckt
198 Kungens besök eller Puttilutt Anna Wahlenberg tryckt
199 Kungarne på Salamis Johan Ludvig Runeberg tryckt
200 Kung Alkohol Rosa Invenius tryckt
201 Krypskyttarne Zacharias Topelius tryckt
202 Kronbruden August Strindberg tryckt, text
203 Kristina Gyllenstjerna Mathilda Lundström
204 Kristina August Strindberg tryckt, text
205 Korsfararne Elisabeth Beskow
206 Konung Carl den 10 Gustaf Jeanette Stjernström
207 Konstnärns förtviflan Fredrika Bremer tryckt, text
208 Kaspers Fet-Tisdag August Strindberg tryckt, text, handskrivet
209 Karolinens hemkomst Anna Maria Roos tryckt
210 Kamraterna August Strindberg tryckt, text
211 Kampen för lyckan / Hur det kunde varit
212 Julklockorna Rosa Invenius tryckt
213 Julbrännvinet Selma Abrahamsson
214 Judas Redivivus Jacobus Petri Rondeletius tryckt, text
215 Johan Fredman Louise Stjernström
216 Jockum och de båda trollen Anna Maria Roos
217 Jernbäraren August Blanche tryckt, text
218 Jeppe och Murra Toini Topelius tryckt
219 Jennys förmaningar Zacharias Topelius tryckt
220 I väntsalen Gustava Svanström
221 Ivar Vidfamne och drottning Gyrita Anna Maria Roos tryckt
222 I Uppsala slott (Svante Sture V) Anna Maria Roos tryckt
223 I trolldoms garn Adéle Weman tryckt
224 I telefon Victoria Benedictsson tryckt, text
225 I Sverige 1676 Louise Stjernström
226 I Stenbrohult Anna Maria Roos tryckt
227 I små maffarnas land Toini Topelius tryckt
228 I skogen Rosa Invenius tryckt
229 I sista stund Helena Nyblom tryckt, text
230 I Rom August Strindberg tryckt, text
231 Ingrid, indianerna och Lill- Anders Anna Maria Roos tryckt
232 Ingrid: en döds kärlekssaga Alfhild Agrell tryckt, text
233 Inför döden August Strindberg tryckt, text
234 I himmelen och på jorden Hedvig Ehrenstam
235 I fruntimmersveckan Hedvig Indebetou tryckt
236 I Finland 1808 och 9 Jeanette Stjernström handskrivet
237 I det gröna Hedvig Indebetou tryckt
238 Höstslask August Strindberg tryckt, text
239 Hämnd Helena Nyblom tryckt, text
240 Håkan Smulgråt Reinhold Gustaf Modée tryckt, text
241 Hvem var räddast? Anne Charlotte Leffler
242 Hvem? Augusta Braunerhjelm handskrivet
243 Hvarför? Alfhild Agrell tryckt
244 Hustrun Louise Stjernström
245 Hur var fick sin käresta Edit Wahlbeck tryckt
246 Huru farbror Anders blev nykterist Rosa Invenius tryckt
247 Hur man gör godt Anne Charlotte Leffler tryckt
248 Hos Sven i Isala Anna Maria Roos tryckt
249 Hos spågumman Adéle Weman tryckt
250 Hos Ragnvald jarl Anna Maria Roos tryckt
251 Hos Cincinnatus eller Hur en krakmandel kan varda en bittermandel Theresia, Charlotte, Julia Björnstjerna
252 Homunculus August Strindberg tryckt, text
253 Holländarn August Strindberg tryckt, text
254 Hittebarnet August Blanche tryckt, text
255 Hin och småländingen Frans Hedberg tryckt, text
256 Himmelrikets nycklar eller Sankte Per vandrar på jorden. August Strindberg tryckt, text
257 Hett blod Amanda Kerfstedt handskrivet
258 Herr Sleeman kommer Hjalmar Bergman tryckt
259 Herr Bengts hustru August Strindberg tryckt, text
260 Hermione August Strindberg tryckt, text
261 Hermes och Diotima Lotten von Kraemer
262 Hemsöborna August Strindberg tryckt, text
263 Hellas August Strindberg tryckt, text
264 Heder för två Anna Wahlenberg
265 Hans och Gretas julafton Rafael Herzberg tryckt
266 Gäckat hopp Adéle Weman
267 Gustav II Adolf och Seaton Anna Maria Roos tryckt
268 Gustaf Vasa August Strindberg tryckt, text
269 Gustaf III August Strindberg tryckt, text
270 Gustaf Ericsson i Dalarne Carl Magnus Envallsson tryckt, text
271 Gustaf Adolf August Strindberg tryckt, text
272 Gubben och gumman, som bytte sysslor Maria Nyström tryckt
273 Grim Viking Mathilda Lundström
274 Griller Sophie Elkan handskrivet
275 Gossen som ville ha pannkakor Anna Wahlenberg tryckt
276 Gossen och flickan Emilie Björnberg
277 Godt nytt år Elisabeth Kuylenstierna
278 Gillets hemlighet August Strindberg tryckt, text
279 Genom öknar till arfland August Strindberg tryckt, text
280 Gammal kärlek rostar aldrig Adelaïde Ehrnrooth
281 Gammal kärlek rostar aldrig Nanna Wallensteen
282 Förtrollningen Rafael Herzberg tryckt
283 Första varningen August Strindberg tryckt, text
284 Första steget Amalia Fahlstedt
285 Förspel till "Ett drömspel" August Strindberg tryckt, text
286 Förmyndaren Alice Löthner
287 För länge sedan Andrea Butenschön
288 "Förlåt mig!" Emilie Lundberg tryckt, text
289 Förlofningen Dorothea Dunckel
290 Förbudslagen Selma Abrahamsson tryckt
291 Fästmöprovet Maria Nyström tryckt
292 Fången på Stockholmshus Anna Maria Roos tryckt
293 Fågel blå Zacharias Topelius tryckt
294 Fyra dagar af konung Gustaf III:s regering Jeanette Stjernström tryckt, text
295 Fröken Julie August Strindberg tryckt, text
296 Fröken Elisabeth Nanna Börjesson
297 Fröja befrias Anna Maria Roos tryckt
298 Från mormors tid Adéle Weman tryckt
299 Fru Sternhoffs diamanter Alice Löthner
300 Fru Rangsiuk Reinhold Gustaf Modée tryckt, text
301 Fru Pukelin och hennes man Hilma Berggren
302 Fru Leonora Mathilda Malling tryckt, text
303 Fritänkaren August Strindberg tryckt, text
304 Fritz och Hildas julafton Sofie Lithenius
305 Friman eller Den enslige och de resande fruntimren Carl Stridsberg tryckt, text
306 Frihetsvännerna Emilie Lundberg
307 Frieri Eva Brag
308 Fordringsegare August Strindberg tryckt, text
309 Folkunga-Sagan August Strindberg tryckt, text, handskrivet
310 Flickorna i Åskekärr Nanna Wallensteen
311 Flickorna fria Nanna Wallensteen
312 Fiskargossarne Carl Gustaf Andersson tryckt
313 Finkels parentations-act Carl Israel Hallman tryckt, text
314 Finkel eller det Underjordiska Bränvins-Bränneriet Carl Israel Hallman tryckt, text
315 Final Victoria Benedictsson tryckt, text
316 Filius Prodigus Seu Imperitus Peregrinans Samuel Petri Brask tryckt, text
317 Féens guddotter Anna Wahlenberg tryckt
318 Far super Adéle Weman tryckt
319 Farmors födelsedag Hedvig Aurelius tryckt
320 Farligt umgänge Sophie Elkan tryckt, text
321 Farbror Pål Anna Wahlenberg
322 Familjen Mohrin Louise Stjernström
323 Familjen Malling eller Slägten är värst Nanna Wallensteen
324 Familjelycka Anne Charlotte Leffler tryckt, text
325 Fama Lotten von Kraemer
326 Fadren August Strindberg tryckt, text
327 Fabriks-flickan Pehr Enbom tryckt, text
328 Evas systrar Edvard Bäckström tryckt, text
329 Ett äfventyr i Humlegården under Carl Israel Hallmans tid Hedvig Ehrenstam tryckt, text
330 Ett rese-äfventyr Hedvig Indebetou
331 Ett pojkstreck Gerda Meyerson tryckt
332 Ett drömspel August Strindberg tryckt, text
333 Ett blad ur samhällslifvets mysterier Jeanette Stjernström
334 Erik XIV August Strindberg tryckt, text
335 Epilog (Svante Sture VI) Anna Maria Roos tryckt
336 En tvekamp Tor Hedberg tryckt, text
337 En trasslig härfva Helena Nyblom tryckt, text
338 En smugglingshistoria Maria Nyström
339 En séance Mathilda Roos handskrivet
340 Ensam Alfhild Agrell tryckt, text
341 En räddande engel Anne Charlotte Leffler text, handskrivet
342 En ros Sofia Nordling
343 En riksdagsmans fataliteter Jeanette Stjernström
344 En revolution i månan Jeanette Stjernström
345 En pröfvning Louise Stjernström
346 En premiär Gerda Meyerson tryckt
347 En ny rôle Wilma Lindhé
348 Enn lustigh comedia om doctor Simon Esaias Tegnér, d. y. tryckt, text
349 En musik-kur Helena Nyblom tryckt, text
350 En moder Elin Améen tryckt
351 En mesallians Anna Wahlenberg tryckt, text
352 En lustigh comoedia, om ... konung Gustaf then första ... Andreas Johannis Prytz tryckt, text
353 En lustig comedia vid namn Tisbe Magnus Olai Asteropherus tryckt, text
354 En lektion Alfhild Agrell tryckt, text
355 En julgäst Gerda Meyerson tryckt
356 En Hufvudsak Alfhild Agrell tryckt
357 En helgdagsafton Julia Nyberg tryckt
358 En hedersman Helena Nyblom
359 En handske Björnstjerne Björnson
360 En god uppfostran Maria Barbara Frykholm
361 Engelbrekt och hans dalkarlar August Blanche tryckt, text
362 Engelbrekt befriar Sverge Walter Stenström tryckt
363 Engelbrekt Anna Maria Roos tryckt
364 Engelbrekt August Strindberg tryckt, text
365 En döfstum man Louise Dobbin
366 En Bröllopsdag Alfhild Agrell handskrivet
367 En arftagerskas monolog under krisen Eva Brag
368 En afton på Kungs-Lena Anna Maria Roos tryckt
369 Elfvan Anne Charlotte Leffler tryckt
370 Eldsvådan Anna Maria Roos tryckt
371 Eget bo Maria Nyström
372 Efterspel Augusta Barthelson tryckt
373 Efterkrav Wilma Lindhé
374 Efter femtio år Zacharias Topelius tryckt
375 Dömd Alfhild Agrell tryckt, text
376 Dödsdansen (första- och andra delen) August Strindberg tryckt, text
377 Dår-Huset Reinhold Gustaf Modée tryckt, text
378 Dyveke Rosalba Cederman
379 Dunungen Selma Lagerlöf tryckt, text
380 Drummelbergs husdräng Walter Stenström tryckt, text
381 Drottning Åsa Lotten von Kraemer
382 Drottningen och herr Svante ( Svante Sture II) Anna Maria Roos tryckt
383 Drottning Christina Johan Henric Kellgren tryckt, text
384 Drottning Christina Jeanette Stjernström
385 Dramatiska Sammankomsten Carl Michael Bellman tryckt, text
386 Dopbarnen Rosa Invenius tryckt
387 Disa Johannes Messenius tryckt, text
388 De va' sjutton Josefina Bengts tryckt
389 De utvandrade Dorothea Dunckel
390 De två systrarna Anna Wahlenberg tryckt
391 Det stora mågakriget Nanna Wallensteen
392 Det ringer! Helena Nyblom tryckt, text
393 Det blå bandet Rosa Invenius tryckt
394 Den tappade kängan Zacharias Topelius tryckt
395 Den söndriga bron Jeanette Stjernström tryckt
396 Den starkare August Strindberg tryckt, text
397 Den segrande fattigdomen och det förödmjukade högmodet fruntimmer Ett
398 Den röda stugan Zacharias Topelius tryckt
399 Den nya secten Carl Magnus Envallsson tryckt, text
400 Den nya klassen Gerda Meyerson tryckt
401 Den Lyckelige Banqueroutieren Johan Stagnell tryckt, text
402 Den ljusa natten Gustava Svanström
403 Den lilla gumman i skogen Anna Maria Roos tryckt
404 Den lilla bytingen Carl Gustaf Andersson tryckt
405 Den kärleken! Anne Charlotte Leffler tryckt, text
406 Den hvita Djäfvuln Gustava Svanström
407 Den förtrollade prinsen Carl Georg Starbäck tryckt
408 Den försonade fadren Carl Lindegren tryckt, text
409 Den förföljda oskulden Mårten Altén tryckt, text
410 Den fredlöse August Strindberg tryckt, text
411 Den ena för den andra III Gustaf tryckt, text
412 Den bergtagna Victoria Benedictsson tryckt, text
413 Den Afwundsiuke Olof von Dalin tryckt, text
414 De fyra tanterna Anna Wahlenberg tryckt
415 Debet och credit August Strindberg tryckt, text
416 David och Goliath Zacharias Topelius tryckt
417 Damoklessvärdet Anna Wahlenberg
418 Dalakastet Adéle Weman tryckt
419 Cendrillon Anna Wahlenberg
420 Carl XII vid Pultava eller Sista resursen Jeanette Stjernström tryckt, text
421 Carl XII August Strindberg tryckt, text
422 Bärplockerskan Zacharias Topelius tryckt
423 Brölloppet på Ulfåsa Frans Hedberg tryckt, text
424 Brända tomten August Strindberg tryckt, text
425 Brytning Sigrid Elmblad
426 Brottslingarne fritt bearbetad av Mauritz Cramaer efter romanen "Rosen på Tistelön" Emelie Flygare Carlén tryckt, text
427 Brott och brott August Strindberg tryckt, text
428 Bonbons Elisabeth Kuylenstierna
429 Blommor i drifbänk Frans Hedberg tryckt, text
430 Blodshämnden Augusta Braunerhjelm tryckt
431 Blanckamäreta Johannes Messenius tryckt, text
432 Bjälbo-Jarlen August Strindberg tryckt, text
433 Bergtagen Helena Nyblom tryckt
434 Bergkungen Adéle Weman tryckt
435 Bergakungens kniv Anna Wahlenberg tryckt
436 Belial et Christus Gustaf Edvard Klemming tryckt, text
437 Bele-Snack Jacobus Petri Chronander tryckt, text
438 Baron Sjelfklok och Fröken Granlaga Johan Stagnell tryckt, text
439 Barnvännen Carl Gustaf Andersson tryckt
440 Barnhusbarnen eller Verldens dom Johan Jolin tryckt, text
441 Bara Flickor Gerda Meyerson tryckt
442 Bandet August Strindberg tryckt, text
443 Askungen Zacharias Topelius tryckt
444 Askungen Hilja Tavaststjerna
445 Askungen Helena Nyblom
446 Arabia land Anna Maria Roos tryckt, text
447 Anteckningar om Stockholms theatrar Fredrik August Dahlgren tryckt, text
448 Anno fyrtiåtta August Strindberg tryckt, text
449 Anna-Stinas illusioner Frans Hedberg tryckt, text
450 Andra tider, andra seder Hedvig Ehrenstam tryckt, text
451 Anders nya mössa Anna Wahlenberg tryckt
452 Alle Bedlegrannas Spegel tryckt, text
453 Aldrig i lifvet Gustaf Geijerstam, af tryckt, text
454 Affärer Karl August Tavaststjerna tryckt, text
455 Advent August Strindberg tryckt, text
456 Abu Casems tofflor August Strindberg tryckt, text