Zacharias Topelius

Zacharias Topelius   Läsning för barn, kom ut i åtta delar mellan 1865 och 1896 och blev mycket populära över hela Norden. De innehöll inte bara mängder av sagor för barn utan också 'lekar'. Denna beteckning för barnpjäser är uttryck för Topelius syn på teaterns betydelse för barn. För honom var teatern ett viktigt pedagogiskt redskap men inte för att lära disciplin och nöta läxor utan något mycket viktigare.
Teatern utvecklade barnens fria fantasi och inlevelse men också känslan för rätt och fel. I den sceniska leken skulle barnen lära sig skillnaden mellan goda handlingar och onda, att alltid vara goda mot fattiga och att alltid tala sanning. 
Hans lekfulla sedestycken befolkas av kungar och prinsessor,  jäktade stationsföreståndare, dansande lyktgubbar, människoätande jättar, månglerskor och modiga barn. De är skrivna med stor lust, gott humör och mycket kärlek. Det är en fröjd att läsa dem.

Marika V Lagercrantz

Zacharias Topelius
Fotopografi, fotograf okänd, Svenska Litteratursällskapet i Finland
Namn:
Zacharias Topelius
Årtal:
1818 - 1898