Selma Abrahamsson

Selma Abrahamsson skrev dikter, prosa och dramatik. Hennes starka engagemang i kvinnosaken och nykterhetsrörelsen avspeglas i pjäser som Julbrännvinet (1905), Förbudslagen (1909) och Kärlek och politik (1912).  En sökning på Historiska Tidningsbiblioteket på Nationalbiblioteket i Helsingfors ger en god uppfattning om hennes verksamhet i nykterhetsrörelsens offentliga rum.

Marika V Lagercrantz

Selma Abrahamsson
Namn:
Selma Abrahamsson
Årtal:
1871 - 1911