Rosalba Cederman

Rosalba Cederman var en finlandssvensk författare som flyttade till Stockholm 1868. Hon skrev flera romaner, det historiska dramat Dyveke samt bidrag i kalendrar, tidskrifter och tidningar. Dyveke hade premiär på Nya teatern i Stockholm 1884.

Ulrika Lindgren

PJÄSER
Namn:
Rosalba Cederman
Årtal:
1830 - 1884