Pehr Enbom

Pehr Enbom debuterade som författare med dikter i Stockholmsposten 1782. Nästan tio år senare kom hans enda kända drama Fabriks-flickan (1796). Att den aldrig blev uppförd, kanske berodde på innehållets politiska radikalitet. Hemming  Sten j :r. menar i Svenskt biografiskt lexikon att Fabriks-flickan kanske var det: "första anti-borgerliga litterära försöket i vårt land. Med en miljökännedom, som måste vara fotad på personliga erfarenheter, skildrar E. här arbetarnas eländiga liv och angriper hårt och i klasskampsbetonade vändningar arbetsgivaren. Personskildringen och intrigen äro annars schablonmässiga, men tendensen gör dramat till ett intressant förebud."

Ulrika Lindgren
 

Pehr Enbom
Porträtt i siluett, Riksarkivet
Namn:
Pehr Enbom
Årtal:
1759 - 1810