Olof von Dalin

Olof von Dalin behärskade många genrer och stilar. Han debuterade som dramatiker med En ”Comœdia” på vers i sin epokgörande veckotidskrift Then Swänska Argus (1733). I karaktärskomedin Den Afwundsiuke (1738) riktade han skämtsam kritik mot såväl hattar som mössor. I tragedi Brynilda eller Den olyckelige kärleken var han inspirerad av den franskklassiska dramatiken och skrev följaktligen på alexandrin (1738). Vidare skrev han ett antal tillfällighetsstycken för hovet. Däribland Herde-Spel (1752) och Möte af Flora, Målaren och en Zephir. 1756 stämplades Herde-Spel som stridande mot rådande statsskick och Dalin avskedades från hovet.
Ulrika Lindgren
Olof von  Dalin
Oljeporträtt, okänd konstnär, Wikipedia.se
Namn:
Olof von Dalin
Årtal:
1708 - 1763