Mary de Geer

Mary De Geer, född Eskrine, översatte och skrev det historiska tillfällighetsstycket Noblesse Oblige som ingick i ett plockprogram som framfördes på Grand hotells festvåning. Intäkterna skulle gå till Vadstena adliga jungfrustifts pensionsfond.

Ulrika Lindgren

Mary de Geer
De amatörskådespelare som framförde Noblesse Oblige
Namn:
Mary de Geer
Årtal:
1861 - 1922