Karl August Tavaststjerna

Karl August Tavaststjerna brukar i likhet med Minna Canth framhållas som den som introducerade realismen i finländsk litteratur. Hans författarskap spänner över poesi, prosa och dramatik. Han debuterade samma år som han var färdig arkitekt med en samling ungdomsdikter under titeln För morgonbris (1883). Ett par år senare kom hans första dramatiska verk, den antifeministiska enaktaren Frun emanciperar sig (1886) med premiär på Svenska Teatern i Helsingfors. I skådespelet Affärer (1890) skildras dubbelmoralen som ett strukturförtryck som drabbar kvinnor och barn. Tavaststjerna avled endast 37 år gammal i lunginflammation på sjukhuset i Björneborg. Ulrika Lindgren

PJÄSER
Karl August Tavaststjerna
Fotografi, fotograf okänd, Biografiskt lexikon Finland
Namn:
Karl August Tavaststjerna
Årtal:
1860 - 1898