Johan Jolin

Johan Jolin var skådespelare, översättare och dramatiker. Redan under sin studietid i Uppsala visade han sin skicklighet i att improvisera rimmad vers och komiska dialoger, som han gärna framförde själv. Han debuterade i den dubbla egenskapen av skådespelare i sin egen författade pjäs En komedi på Kungliga Teatern 1845. Därefter skrev han en mängd komedier, lustspel och allvarligare dramer och i flertalet av dem berördes samtidsaktuella händelser. De stycken som vann publiken stora uppskattning var Mäster Smith eller Aristokrater äro vi alla (1847), Barnhusbarnen eller Världens dom (1849) och Smädeskrifvaren eller Vänner och ovänner (1863) Stig Torsslow skriver träffande i Svenskt biografiskt lexikon att litteraturhistorieskrivningen nästan helt förbigått Jolins tids- och teaterhistoriskt intressanta nutidsdramer som var en förutsättning för 1880-talets aggressionsdramatik.

Ulrika Lindgren

Johan Jolin
Fotografi, Riksarkivet
Namn:
Johan Jolin
Årtal:
1818 - 1884