Johan Henric Kellgren

Johan Henrik Kellgren, en av den gustavianska tidens främste skriftställare, verkade som dramatiker och teaterkritiker. Han studerade några år vid gymnasiet i Skara och fortsatte därefter vid akademin i Åbo.  År 1777 återvände han till Stockholm. Gustaf III utnämnde honom till sin handsekreterare och han valdes in som ledamot i både Svenska Akademien och Kungliga Musikaliska Akademien. Tillsammans med Carl Peter Lenngren gav han ut den radikala Stockholms Posten i vilken han verkade som flitig teaterkritiker. Kellgren skrev flera verk tillsammans med Gustav III, det mest framgångsrika var librettot Gustaf Wasa som hade premiär 1786.
Marika V Lagercranz/Ulrika Lindgren
Johan Henric Kellgren
Relief, J T Sergel, 1795, Riksarkivet
Namn:
Johan Henric Kellgren
Årtal:
1751 - 1795