Jacobus Petri Chronander

Chronander föddes i Tierp, utbildade sig till jurist i Åbo och tjänstgjorde därefter som häradshövding, borgmästare och guvenör på Gotland. Det är dock i egenskap av dramatiker som hans namn gått till historien. Hans dramatik är tydligt inspirerad av skoldramat, en pedagogisk genre som användes för att lära ungdomen latin, retorik och moral. I skådespelet Surge eller Flijt och oflijtighetz skodespegel (1647) ställs den flitige studentens triumf mot den lättsinnige studentens sorgliga öde. Gunnar Castrén utnämner i Svenskt biografiskt lexikon det mellanspel som ingår till den intressantaste och värdefullaste delen. Det skildrar med stark realism hur väl det går för den flitige bonden och hur illa det går för den late. I samband med ett bröllop uppfördes Chronanders komedi Bele-snack (1649). Dramaturgiskt var den snarlik "Surge", en sedlig yngling ställs mot en osedlig yngling. Ursprungligen ingick det även i den ett mellanspel som dock inte bevarats. Målet med dessa mellanspel var att roa åskådaren.

Ulrika Lindgren

PJÄSER
Namn:
Jacobus Petri Chronander
Dödsår:
1694