Hjalmar Bergman

Bergman debuterade som dramatiker med läsdramat Maria, Jesu moder (1904). Efter en sommar i sällskap med August Lindberg tillkom det otryckta skådespelet ”Fru Vendlas kedja” som hade premiär 1908 på Dramaten. Det stora publika genombrottet fick han dock med sin dramatisering av Markurells i Wadköping som hade urpremiär på Dramaten 1919 med Anders de Wahl i huvudrollen. Samma år hade det stämningsfulla marionettspelet Herr Sleeman kommer premiär på Lorensbergsteatern i Göteborg. Positionen som dramatiker befäste han med dramat Swedenhielms (1923) med urpremiär på Dramaten (1925) och även denna gång kreerade Anders de Wahl den bärande rollen.

Ulrika Lindgren

Hjalmar Bergman
Fotograf, okänd, Kungliga Biblioteket
Namn:
Hjalmar Bergman
Årtal:
1883 - 1931