Frida Stéenhoff

Helga Frideborg Maria Stéenhoff skrev romaner, noveller, essäer och dramatik. 1896 debuterade hon som dramatiker, under pseudonymen Harold Gote, med Lejonets unge. Dramat som förespråkade fri kärlek under ansvar skapade en livlig debatt som kulminerade i samband med den historiska urpremiären i Sundsvall 1897. Hon skrev ytterligare sju stycken dramer och en sketch, men ingen av dem kom att orsaka en liknande uppståndelse. Stéenhoff hade ett starkt socialt patos och var aktivt i kvinno- och rösträttsrörelsen. I Feminismens moral (1903) introducerade hon den moderna versionen av begreppet feminism och i Hvarför skola kvinnor vänta? (1905) agiterade hon för att rösträttssystemet skulle reformeras och inkludera alla kvinnor, oavsett klass, som fullvärdiga samhällsmedborgare.
Ulrika Lindgren
Frida Stéenhoff
Fotografi, Länsbiblioteket Västernorrland
Namn:
Frida Stéenhoff
Årtal:
1865 - 1945