Fredrik August Dahlgren

F. A. Dahlgren var verksam som språkforskare, lexikograf, översättare och författare. Under åren 1857-1863 arbetade han som litteratör på Kungliga Teatern och 1871 valdes han in i Svenska akademien. Hans författarskap omfattade visor, dikter och dramatik. Störst framgång som dramatiker fick han med folklustspelet Wemlänningarne (1846) som är en av de svenska pjäserna som spelats mest genom tiderna. Därtill har Dahlgren med Förteckning öfver Svenska Skådespel uppförda på Stockholms Theatrar 1737-1863 lämnat ett ovärderligt bidrag till den teaterhistoriska forskningen.
Marika V Lagercrantz/Ulrika Lindgren
Fredrik August Dahlgren
Oljemålning, av U. Troili, Riksarkivet
Namn:
Fredrik August Dahlgren
Årtal:
1816 - 1895