Evy Björkman

Evy Björkman var en aktiv föreningsmänniska och två trådar som löper genom hennes liv är ungdomsföreningsrörelsen och folkbildningen. Hon menade att föreningslivet lärde människor att samarbeta och bli en god medmänniska.

Ulrika Lindgren

Evy Björkman
Namn:
Evy Björkman
Årtal:
1876 - 1960