Esaias Tegnér, d. y.

Esaias Tégner var språkforskare, chef för Svenska Akademiens ordboks redaktion, ledamot av Svenska Akademien och författare. I den andra delen av Ur språkens värld (1922-39) ingår komedin om Doktor Simon av okänd författare. I Svenska teatern  menar Personne med hänvisning till komedins prolog att den sannolikt framfördes av kringvandrande skådespelare under 1500-talet. Enn Lustigh Comedia om Doctor Simon finns i tidigare utgåvor, en från Norstedt & Söner (1865) samt ett fåtal exemplar som är tryckta på gammalt papper med prydliga ramar men dessa saknar dock tryckort och år.

Ulrika Lindgren

Esaias Tegnér, d. y.
Fotografi, Wikipedia
Namn:
Esaias Tegnér, d. y.
Årtal:
1843 - 1928