Ernst Jonsson

Ernst Jonson föddes i Norrköping och skrev berättelser och skådespel för barn och ungdom.

Ulrika Lindgren

Namn:
Ernst Jonsson
Födelseår:
1855