Edit Wahlbeck

Edit Wahlbeck var finländsk dramatiker och lärarinna. Hon skrev bland annat Hur var och en fick sin käresta (1910), På landet är bäst (1914) och Ludvéns vattuskräck (1917). Det är okänt huruvida någon av dem har blivit iscensatt.

Ulrika Lindgren

Namn:
Edit Wahlbeck
Årtal:
1876 - 1932