Carl Lindegren

Carl Lindegren skrev lyrik, politiska visor och dramatik. Nils Sylvan skriver i Svenskt biografiskt lexikon att Lindegren med dramatisk spänning, träffande rollkaraktärer och bra dialoger lyckades fängsla sin publik och nämner bland annat Den blinde älskaren (1795), General Eldhielm (1800) och Doktor Petit eller Operationen (1803).
   Den största publikframgången fick han med Den försonade fadren som hade premiär 1795 på Arsenalen. Trots att hans dramatik iscensattes i drygt femtio år har litteraturhistorieskrivningen i bästa fall låtit honom få representera den borgerligt sentimentala dramen. Oftast har han dock förbigåtts med tystnad.

Ulrika Lindgren

Namn:
Carl Lindegren
Årtal:
1770 - 1815