August Blanche

August Blanche var tidningsredaktör, författare och politiker. Han debuterade som dramatiker på Mindre teatern med lustspelet Positiv-hataren (1843). Därefter följde en omfattande produktion inom olika genrer. Bland annat skrev han Skådespelet Läkaren (1845), det historiska skådespelet Engelbrekt och hans dalkarlar (1846) och den socialproblematiserande melodramen Jernbäraren (1847). Farsen En tragedi i Wimmerby (1848), mer känd under titeln Ett resande teatersällskap, blev liksom alla föregående nämnda pjäser framgångar, men den största publiksuccén fick han med lustspelet Hittebarnet (1847). I historieskrivningen har Blanche från mitten 1940-talet allt mer förlorat sin position som en betydelsefull svensk dramatiker.

Ulrika Lindgren

August Blanche
Fotograf, okänd, Svenskt biografiskt lexikon
Namn:
August Blanche
Årtal:
1811 - 1868