Anne Charlotte Leffler

Anne Charlotte Leffler skrev dramatik, prosa och noveller. Hon var en central gestalt i Stockholms intellektuella sällskapsliv och initiativtagare till den litterära salongen "Svältringen" - ett forum för "Det unga Sverige". Som dramatiker debuterade hon med det realistiska skådespelet Skådespelerskan (1873) som i enlighet med Georg Brandes program problematiserade kvinnas livssituation. Premiären bemöttes av en relativt välvillig kritik och publikens bifall. Lefflers intresse för kvinnans sociala, juridiska och moraliska ställning genljuder även i Elfvan (1880), En räddande engel och Sanna kvinnor (1883) och Moster Malvina (1891). En mer socialistisk tendens finner man i Hur man gör godt (1885) och Sanningens vägar (1893). Leffler lyckades därtill i En räddande engel (1883) Familjelycka (1891) och Den kärleken! (1891) skickligt kombinera humor med skärande allvar.

Ulrika Lindgren

Namn:
Anne Charlotte Leffler
Årtal:
1849 - 1892