Alice Löthner

Alice Lidner g. Löthner växte upp hos den stränga styvmodern Jenny Lidman som förestod Lidmans flickpension i Södertälje. Enligt memoarerna hade hon redan som barn en livlig fantasi som genom åren fick henne att skriva tillfällighetsvers och anordna olika teatrala evenemang. När hon efter konfirmationen anställdes som lärarinna i den förut nämnda pensionen fick hennes elever framföra pantomimer, teaterpjäser och rörliga tablåer. Ibland kunde klassrummet förvandlas under några timmar till Atterboms Lycksalighetens ö. Två av Löthners pjäsmanuskript, "Fru Sternhoffs diamanter" och "Förmyndaren" finns i Musik- och teaterarkivet i Gäddviken.

Ulrika Lindgren

Alice Löthner
Fotografi, Lidman Arkivet
Namn:
Alice Löthner
Årtal:
1842 - 1925