Adolf Fredrik Ristell

Adolf Fredrik Ristell var översättare och bearbetare av dramatik och libretton samt författare till komedin Några mil ifrån Stockholm. Claes Rosenqvist skriver i Svenskt biografiskt lexikon att Ristell dock främst kommit att förknippas med öppnandet av Svenska Dramatiska teatern 1787 som gick i konkurs efter bara ett år. Hovet övertog teatern och den blev den Kungliga Dramatiska teatern (1788). Vidare att Ristells syn på komedin som språkligt vardagsnära medfört att språkforskare använt hans spelmanuskript som källa till kunskap om 1700-talets talspråk.

Ulrika Lindgren

Adolf Fredrik Ristell
Gravyr, J. L. Caton, Svenskt biografiskt lexikon
Namn:
Adolf Fredrik Ristell
Årtal:
1750 - 1812