Handskrivna Strindbergsmanuskript på Dramawebben

dec 30 2011

Inför märkessåret 2012 har Dramawebben i samarbete med Musik- och Teaterbiblioteket digitaliserat fyra handskrivna Strindbergsmanuskript -- PelikanenPåskKaspers Fet-tisdag och Folkungasagan.

Manuskripten synliggör Strindbergs intresse för såväl ord- som bildkonst. Flera av dem har vackert illuminerade omslag, sirliga ramar som famnar dialogen och stora kolorerade begynnelsebokstäver som markerar dramats aktindelning.