eDrama

okt 15 2014
eDrama är en helt ny resurs på Dramawebben. Grundstommen i eDrama är ett urval pjäser som är kodade enligt TEI-standarden, och en mängd funktioner uppbyggda runt dem. Därmed blir det möjligt att: skapa visualiseringar där strukturer och innehåll i pjäserna gestaltas i diagram, grafer och andra sammanställningar, göra avancerade sökningar i dramatexterna samt ladda ner dem och tillföra egen kod.