"Är kanske inte mitt lif mera värdt än en usel, obetydlig qvinnas!" – Strindberg och de kvinnliga åttitalisterna.

okt 31 2012