1600-1700-talsdramatik

jan 24 2011

Under 2010 beställde vi 200 dramer från KB i Stockholm. Dessa förstaSwenska Sprätthöken utgåvor har vi nu börjat publicera i faksimil, formatet där originaltrycket återges som en digital fotokopia. Framför oss har vi en utmanande läsning av dessa pjäser som kommer att sammanfattas som synopsis. Bland fynden utmärker sig Swenska Sprätthöken, en stockholmssnobb på 1700-talet som ansåg sig vara lite förmer än andra. Bland annat genom sina många peruker, sina finare kläder, och sin förmåga att röra sig och tala på ett tjusigt sätt. Friade gjorde Sprätthöken via en spegel så han ordentligt kunde njuta av sin ståtlighet. Det finns inga recensioner av någon föreställning, utan den enda källan som kan ge någon uppfattning om Sprätthöken är en bild på försättsbladet i första tryckta utgåvan.