Relationer och närvaro

Relationer och närvaro

Här presenteras hur relationer och närvaro visualiseras i diagram och grafer (nätverk). Det finns även kommenterade relationsgrafer, sociogram och närvarodiagram för pjäserna Fröken Julie, Fadren, Sanna kvinnor, Räddad och Ett projkstreck.

Beskrivningen av eDrama och andra visualiseringar hittar du på den övergripande eDrama-sidan.

Relationsgraf

Syftet med relationsgraferna är att åskådliggöra relationerna i varje pjäs. Det gäller både relationerna mellan rollkaraktärerna och mellan dessa och icke-närvarande personer, mytologiska gestalter, djur samt organisationer.

Rollkaraktärer markeras med heldragna linjer och icke-närvarande gestalter samt organisationer med streckade. Relationerna har delats upp i ”personliga relationer” som åskådliggörs med streckade linjer, ”sociala relationer” med heldragna och ”övriga” med prickade.

Varje relationsgraf har byggts upp steg för steg under arbetet med kodning, korrekturläsning och redigering. Inga av de grafer vi publicerar på eDrama är att betrakta som färdiga, heltäckande beskrivningar utan öppna för nya tolkningar och kompletteringar.

 

Sociogram och närvarodiagram

Syftet med sociogram är att visa vilka rollkaraktärer som befunnit sig samtidigt på scenen i varje pjäs. Informationen är extraherad från scenanvisningar för närvarande rollkaraktärer i varje scen samt för entréer och sortier .

Sociogrammen kan jämföras med det exempel på repliksociogram som finns framtaget för I telefon. I repliksociogrammet är det replikskiften och vem som initierar dialogen som lyfts fram istället för samtida närvaro.

Syftet med närvarodiagram är att visa hur varje rollkaraktärs närvaro på scenen förändras under det dramatiska förloppet. Dramats utsträckning mäts i andel ord och åskådliggörs med den horisontella tidsaxeln 0–100%. Närvarodiagrammet bygger på samma information som sociogrammet; scenanvisningar för närvarande i varje scen samt för entréer och sortier .

 

Fröken Julie

Fadren

Sanna kvinnor

Räddad

Ett pojkstreck