Författare

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö Visa alla

sorteringsikonsorteringsikon sorteringsikonsorteringsikon sorteringsikonsorteringsikon
1 Ett, fruntimmer
2 Chronander, Jacobus Petri Man
3 Altén, Mårten 1764 - 1830 Man
4 Prytz, Andreas Johannis 1590 - 1655 Man
5 Stagnell, Johan 1711 - 1795 Man
6 Nordforss, Carl Gustaf 1763 - 1832 Man
7 Rondeletius, Jacobus Petri 1580 - 1662 Man
8 Wetterbergh, Carl Anton 1804 - 1889 Man
9 Tegnér, d. y., Esaias 1843 - 1928 Man
10 Tavaststjerna, Karl August 1860 - 1898 Man
11 Hedberg, Frans 1828 - 1908 Man
12 Lannerstjerna, Johan Magnus 1758 - 1797 Man
13 Asteropherus, Magnus Olai Man
14 Herzberg, Rafael Man
15 Bergman, Hjalmar 1883 - 1931 Man
16 Bauer, John 1882 - 1918 Man
17 Blanche, August 1811 - 1868 Man
18 Bäckström, Edvard 1841 - 1886 Man
19 Enbom, Pehr 1759 - 1810 Man
20 Topelius, Zacharias 1818 - 1898 Man
21 Geijerstam, af, Gustaf 1858 - 1909 Man
22 Gyllenborg, Carl 1679 - 1746 Man
23 Bellman, Carl Michael 1740 - 1795 Man
24 Jacobson, Harald 1863 - 1913 Man
25 Jolin, Johan 1818 - 1884 Man
26 Jonsson, Ernst 1855 - Man
27 Kexél, Olof 1748 - 1796 Man
28 Klemming, Gustaf Edvard 1823 - 1893 Man
29 Ristell, Adolf Fredrik 1750 - 1812 Man
30 Brask, Samuel Petri 1613 - 1668 Man
31 Gustaf, III 1746 - 1792 Man
32 Modée, Reinhold Gustaf 1698 - 1752 Man
33 Andersson, Carl Gustaf 1800 - 1800 Man
34 Molander, Harald 1858 - 1900 Man
35 Dahlgren, Fredrik August 1816 - 1895 Man
36 Dalin, Olof von 1708 - 1763 Man
37 Envallsson, Carl Magnus 1756 - 1806 Man
38 Hedberg, Tor 1862 - 1931 Man
39 Ridderstad, Carl Fredrik 1807 - 1886 Man
40 Runeberg, Johan Ludvig 1804 - 1877 Man
41 Starbäck, Carl Georg 1828 - 1885 Man
42 Hallman, Carl Israel 1732 - 1800 Man
43 Stenström, Walter 1881 - 1926 Man
44 Stridsberg, Carl 1755 - 1819 Man
45 Strindberg, August 1849 - 1912 Man
46 Lindegren, Carl 1770 - 1815 Man
47 Messenius, Johannes 1579 - 1636 Man
48 Björnson, Björnstjerne 1832 - 1910 Man
49 Kellgren, Johan Henric 1751 - 1795 Man
50 Wästberg, Anna 1832 - 1905 Kvinna
51 Finne, Aina Kvinna
52 Cederman, Rosalba 1830 - 1884 Kvinna
53 Frykholm, Maria Barbara 1834 - 1871 Kvinna
54 Kullgren, Lydia 1828 - 1908 Kvinna
55 Köhler, Emmy 1858 - 1925 Kvinna
56 Björkman, Dora Kvinna
57 Boberg, Anna 1864 - 1935 Kvinna
58 Nyström, Maria 1854 - 1937 Kvinna
59 Flygare Carlén, Emelie 1807 - 1892 Kvinna
60 Sandberg, Anna Helena Mathilda 1842 - 1911 Kvinna
61 Dobbin, Louise 1807 - 1888 Kvinna
62 Topelius, Toini 1854 - 1910 Kvinna
63 Widström, Ulrika 1764 - 1841 Kvinna
64 Landsort, Frida 1864 - 1938 Kvinna
65 Aurelius, Hedvig 1843 - 1902 Kvinna
66 Adelborg, Ottilia 1855 - 1936 Kvinna
67 Beskow, Elisabeth 1870 - 1928 Kvinna
68 Geer, Mary de 1861 - 1922 Kvinna
69 Björnstjerna, Theresia, Charlotte, Julia 1875 - 1901 Kvinna
70 Kuylenstierna, Elisabeth 1869 - 1933 Kvinna
71 Löfving, Concordia 1843 - 1927 Kvinna
72 Löthner, Alice 1842 - 1925 Kvinna
73 Nordling, Sofia 1839 - 1911 Kvinna
74 Nyberg, Julia 1785 - 1854 Kvinna
75 Gustafson, Edla 1871 - Kvinna
76 Quanten, Aurora von 1818 - 1907 Kvinna
77 Stéenhoff, Frida 1865 - 1945 Kvinna
78 Stjernström, Jeanette 1825 - 1857 Kvinna
79 Lundström, Mathilda 1846 - 1908 Kvinna
80 Berggren, Hilma Kvinna
81 Wahlenberg, Anna 1858 - 1933 Kvinna
82 Wallensteen, Nanna 1856 - 1923 Kvinna
83 Agrell, Alfhild 1849 - 1923 Kvinna
84 Barthelson, Augusta 1833 - Kvinna
85 Benedictsson, Victoria 1850 - 1888 Kvinna
86 Börjesson, Nanna Kvinna
87 Ehrenstam, Hedvig 1830 - 1863 Kvinna
88 Elmblad, Sigrid 1860 - 1926 Kvinna
89 Malling, Mathilda 1864 - 1942 Kvinna
90 Nyblom, Helena 1843 - 1926 Kvinna
91 Stjernström, Louise 1812 - 1907 Kvinna
92 Weman, Adéle 1844 - 1936 Kvinna
93 Bengts, Josefina 1875 - 1925 Kvinna
94 Améen, Elin 1852 - 1913 Kvinna
95 Björkman, Evy 1876 - 1960 Kvinna
96 Björnberg, Emilie 1844 - 1915 Kvinna
97 Braunerhjelm, Augusta 1839 - 1929 Kvinna
98 Lundberg, Emilie 1858 - 1889 Kvinna
99 Bremer, Fredrika 1801 - 1865 Kvinna
100 Butenschön, Andrea 1866 - Kvinna
101 Canth, Minna 1844 - 1897 Kvinna
102 Carlberg, Frigga 1851 - 1925 Kvinna
103 Cleve, Alma 1845 - 1927 Kvinna
104 Dunckel, Dorothea 1799 - 1878 Kvinna
105 Ehrnrooth, Adelaïde 1826 - 1905 Kvinna
106 Elkan, Sophie 1853 - 1921 Kvinna
107 Invenius, Rosa 1853 - 1932 Kvinna
108 Kerfstedt, Amanda 1835 - 1920 Kvinna
109 Lindhé, Wilma 1838 - 1922 Kvinna
110 Lundberg, Ellen 1869 - 1933 Kvinna
111 Wahlbeck, Edit 1876 - 1932 Kvinna
112 Abrahamsson, Selma 1871 - 1911 Kvinna
113 Brag, Eva 1829 - 1913 Kvinna
114 Fahlstedt, Amalia 1853 - 1923 Kvinna
115 Roos, Mathilda 1852 - 1908 Kvinna
116 Indebetou, Hedvig 1844 - 1933 Kvinna
117 Kraemer, Lotten von 1828 - 1912 Kvinna
118 Lithenius, Sofie 1847 - 1926 Kvinna
119 Lagerlöf, Selma 1858 - 1940 Kvinna
120 Leffler, Anne Charlotte 1849 - 1892 Kvinna
121 Meyerson, Gerda 1866 - 1929 Kvinna
122 Roos, Anna Maria 1862 - 1938 Kvinna
123 Svanström, Gustava 1874 - 1935 Kvinna
124 Tavaststjerna, Hilja 1848 - 1924 Kvinna
125 Årads, Eva 1894 - 1936 Kvinna
126 Kovalevsky, Sonja 1850 - 1891 Kvinna
127 Torckell, Olga 1859 - 1941 Kvinna