Wilma Lindhé

Wilhelmina Lindhé skrev noveller, romaner och skådespel. Som dramatiker debuterade hon med Mödrar på Göteborgs Stora scen 1887. Skådespelet som var en succé betraktades som ett genmäle mot tidens krassa realism. Wilma Lindhé följde upp den lyckade debuten med Våra strängaste domare (1888) och En ny roll (1891). Det som utmärker hennes dramatik är föreningen mellan måttlig realism och moraliserande idealism.

Ulrika Lindgren

Wilma Lindhé
Fotografi, Wikipedia
Namn:
Wilma Lindhé
Årtal:
1838 - 1922