Walter Stenström

Walter Stenström arbetade som teaterkritiker i Tyskland under åren 1908-10. Inspirerad av Freie Wolksbühne i Berlin och Wien initierade han 1910  Skådebanan i syfte att sprida god teaterkonst till försummade landsdelar och befolkningsskikt. Stenström skrev själv komedier samt en rad sagospel som framfördes av amatörer och professionella på bland annat Skådebanans friluftsteatrar och Folkets Teater i Stockholm.
 
I "Teaterns betydelse som folkbildningsmedel",  i Studiekamraten, 1935, utvecklade Walter Stenström sin teatersyn. Se även Engel, Ann Mari, Teater åt folket: Skådebanan 1910-1985

Marika V Lagercrantz

 

Walter Stenström
Fotografi, Svenskt biografiskt lexikon, Riksarkivet
Namn:
Walter Stenström
Årtal:
1881 - 1926