Toini Topelius

Toini Topelius var dotter till Zacharias Topelius.
Hon ägnade sig främst åt litterär verksamhet. Hon utgav barntidningen Nya Trollsländan och den finska barntidningen Tilhi. Hennes debutroman I utvecklingstid (1890) var en av de första flickböckerna i Finland. Två år senare utkom Familjen Himmelstjerna och Sidenswahnska bolaget och 1897 sagosamlingen Sommarsjö och vintersnö. Toini hör till pionjärerna inom landets kvinnosaksrörelse och hon skrev många artiklar i ämnet. Hon recenserade också ungdomslitteratur i huvudstadspressen och skrev resebrev. Här är hon representerad med två sagospel för barn.

Marika V Lagercrantz

Toini Topelius
Fotografi, fotograf okänd, Wikipedia Finland
Namn:
Toini Topelius
Årtal:
1854 - 1910