Sophie Elkan

Sophie Salomon gift Elkan skrev romaner, noveller och skådespel. Hon älskade poesi och började skriva vers i unga år. 1886 debuterade hon som dramatiker under pseudonymen Rust Roest med komedin ”Griller” på Kungliga Dramatiska Teatern. Hennes andra pjäs som nådde scenen var interiören Farligt umgänge som också den hade premiär på Kungliga Dramatiska Teatern 1894 och kom ut i tryck 1896. Jeanna Oterdahl hävdar i Svenskt biografiskt lexikon att Elkan i motsats till flertalet av samtidens kvinnliga författare saknade socialt intresse i egentlig mening och att hon aldrig var kvinnosakskvinna. Vidare att hon med romanen John Hall, en historia från det gamla Göteborg (1899) påbörjade sitt historiska författarskap som blev hennes stora bidrag till vår litteratur. Romanen dramatiserades av en okänd och spelades på Nya teatern i Göteborg av Selanders sällskap med Georg Blickingberg i titelrollen. 1913 iscensatte samma sällskap med stor framgång hennes skådespel "Hermelin och purpur" med en relativt okänd Gösta Ekman i en av de mindre rollerna. Elkan som var närvarande under en repetition gav honom regi i betydelsen av att hon förklarade hans rollkaraktärs inre mening. Ekman minns i sin biografi hur hon öppnade hans ögon för sammanhanget. När han gick ifrån henne kände han sig ”nästan som en skolgosse, som flyttats upp i en högre klass, en svårare men intressantare”.

Ulrika Lindgren

Sophie Elkan
Fotograf okänd, Riksarkivet
Namn:
Sophie Elkan
Årtal:
1853 - 1921