Sonja Kovalevsky

Sonja Kovalevsky var matematiker och författare. Tord Hall skriver i Svenskt biografiskt lexikon att hon redan som ung verkade för kvinnans emancipation. Kovalevsky studerade matematik vid den marina akademin i S:t Petersburg. Hon gifte sig med den unge paleontologen Vladimir Kovalevsky och fortsatte sina studier i Heidelberg och Berlin. 1874 promoverades Kovalevsky som den första kvinnan till doktor i matematik vid universitetet i Göttingen. Tio år senare utnämndes hon till professor i högre matematisk analys vid Stockholms Högskola.
   Kovalevsky skrev tillsammans med Anne Charlotte Leffler två parallelldramer Kampen för lyckan. Dramatens lektör Ernst Lindqvist refuserade dramat med hänvisning till att det fanns vågade passager i dialogen, att rollkaraktärernas historia krävde en psykologiserande epik samt att en iscensättning skulle vara ett ekonomiskt riskstagande.

Ulrika Lindgren

Sonja Kovalevsky
Fotograf okänd, Kovalevsky och Leffler, Kungliga Biblioteket
Namn:
Sonja Kovalevsky
Årtal:
1850 - 1891