Sigrid Elmblad

Sigrid Elmblad föddes i Stockholm, växte upp i Finland och återvände under sena tonåren till Stockholm. Hon var verksam som författare, redaktionssekreterare på tidskriften Svensk Familj-Journal och översättare. I samband med att hon och operasångaren Johannes Elmblad bildade familj tog hon en paus i sitt författarskap. Hon hade, som hon själv uttryckte det, inte styrkan att förena moderskap med konstnärskap. Denna problematik belyser hon också i enaktaren Brytning (1885). Följdriktigt återvände hon också efter småbarnsåren till sitt skrivbordet för att bland annat skriva en biografi över Jenny Lind och översätta Wagners Niebelungens ring. Hon skrev även ett flertal sagoböcker, både original och översättningar, samt barnpjäsen Stina sur och Lisa tok.

Ulrika Lindgren

Sigrid Elmblad
Fotograf okänd, Riksarkivet
Namn:
Sigrid Elmblad
Årtal:
1860 - 1926