Samuel Petri Brask

Brask föddes i Vreta socken i Östergötland. Efter studier vid Uppsala universitet verkade hans som gymnasielärare, dramatiker och präst. För sina studenter skrev han en mängd pedagogiska skoldramer varav fyra stycken finns bevarade. En av dem är Filius Prodigus – Een Comoedia om then förlorade Sonen eller een oförfaren Vandringzman (1645). Det är ett vandringsdrama som har en för genren typisk moralisk och uppfostrande tendens.
Ulrika Lindgren
Namn:
Samuel Petri Brask
Årtal:
1613 - 1668