Reinhold Gustaf Modée

Reinhold Gustaf Modée kom från en lågadlig krigarsläkt. Själv följde han inte i anfädernas fotspår utan studerade i Lund varefter han fick plats i Konliga kansliet. Han blev sedan kvar i statlig tjänst i växlande positioner som bla sekreterare, registrator och hovrättsassessor. Som andra statliga tjänstemän fick han bittert erfara att inkomsten var alltför mager för att försörja familjen. Trots ständiga besvikelser med karriären och ekonomin var han på fritiden en outtröttlig lagsamlare och gav ut en jättelik samling av svenska förordningar, för generationer av tacksamma forskare känd som " Modées verk".
  När Svenska skådeplatsen startade 1737 i Bollhuset i Stockholm engagerade han sig i företaget. Han skrev tre komedier för teatern; Håkan Smulgråt, Fru Rangsiuk och Dårhuset. 
   Molière och Holberg var goda förebilder för Modée. Figurerna styrs av ett oövervinnerligt begär efter fina titlar, pengar och omvärldens avundsjuka. Det är bara drängen Truls som, liksom sin släkting Harlekin, har fötterna på jorden.

Marika V Lagercrantz

Namn:
Reinhold Gustaf Modée
Årtal:
1698 - 1752