Olga Torckell

Olga Torckell var en finländsk författare och journalist. Hon medverkade i kvinnotidskriften Nutid och var litteraturkritiker i Finsk Tidskrift och Nya Pressen. Hon skrev även dramatik, bland annat proverbet Det var en gång (1895) med premiär på Svenska teatern i Helsingfors 1895, en dramatisering av hennes berättelse Magda Böhme (1896) med premiär på Svenska inhemska teatern 1901 och enaktaren Prosten och hans son (1917).

Ulrika Lindgren

Namn:
Olga Torckell
Årtal:
1859 - 1941