Nanna Wallensteen

Nanna Wallensteen var författare, dramatiker och redaktör för Svensk Damtidning. Hon skrev romaner och en mängd lustspelsbetonade skådespel under tidigt 1900-tal. Hennes största publikframgångarna, som återkom år efter år på sommarteatrarnas repertoar, var Familjen Malling eller slägten är värst och När nämndemansmoras Ida skulle bortgiftas!

Ulrika Lindgren

Namn:
Nanna Wallensteen
Årtal:
1856 - 1923