Nanna Börjesson

 

Nanna Börjessons dramatiska produktion blev inte omfattande. Endast två verk sattes upp på Kungliga Dramatiska teatern, Fröken Elisabeth och Mäster Fröjd. Fröken Elisabeth visar prov på en stor dramatisk talang och en för sin tid djärv diskussion av kvinnans ställning inom äktenskapet. Med den blev hon en föregångare till 1880 talets kvinnliga tendensdramatiker.

Marika V Lagercrantz

Nanna Börjesson
Fotograf okänd, Kungliga Biblioteket
Namn:
Nanna Börjesson