Mathilda Roos

Mathilda Roos debuterade som författare med några skisser i Svenska familje-journalen. Det publika genombrottet kom med romanen Marianne (1881) som följdes av en mängd romaner och folklivsskildringar. Roos skrev också farsen En séance som hade premiär på Kungliga Dramatiska teatern 1884. Hjördis Levin framhåller i Svenskt biografiskt lexikon att Roos var aktiv i kvinnodebatten, hon polemiserade mot Ellen Keys antifeministiska syn på att kvinnan inte skulle konkurrera med mannen, och att historieskrivningen marginaliserat hennes författarskap. Ulrika Lindgren

PJÄSER
Mathilda Roos
Fotografi, Wikipedia
Namn:
Mathilda Roos
Årtal:
1852 - 1908