Mårten Altén

Mårten Altén föddes i Roslagen och studerade i Uppsala och Greifswald. Efter faderns död bosatte han sig i Stockholm och började försörja sig som skriftställare. Teatern blev en viktig inkomstkällla. Han översatt ett fyrtiotal pjäser av den tidens populära franska och tyska dramatiker såsom Pixérécourt, Picard och Kotezebue samt författade egna dramer, komedier och prologer till stockholms kungliga scener och privata teatrar. Det var i hans skrivarverkstad som dottern Dorothea Dunckel fostrades till en driven dramatiker.

Marika V Lagercrantz

Namn:
Mårten Altén
Årtal:
1764 - 1830