Maria Barbara Frykholm

Maria Barbara Frykholm var dramatiker och tonsättare. Hon gjorde flera fria översättningar och bearbetningar, men skrev även egna kupletter och komedin En god uppfostran som hade premiär på Mindre teatern i Stockholm 1855. Vidare var hon en kort tid redatör för Ny Illustrerad tidning och skrev även bidrag i Rosa. Vittert album. På Levande musikarv menar en dock att det är fel att betrakta Frykholm som tonsättare, och framhåller henne som en "ordets konstnär" som i samband med sin textproduktion också komponerade.

Ulrika Lindgren

Namn:
Maria Barbara Frykholm
Årtal:
1834 - 1871