Lydia Kullgren

Lydia Kullgren skrev ett par dramer, men det var bara Kärlek (1885) som gick i tryck och senare översattes till danska. Dramat sändes in till Kungliga Dramatiska Teatern och hamnade på lektör Erik Lindqvists bord. Han avrådde bestämt från att Kärlek skulle antas till spelning, dels var den för likt Harald Molanders Vårflod och dels var rollkaraktären Annas syn på äktenskapet omoralisk. Premiären på Kärlek blev istället i Hudiksvall 1887 med det kringresande Elfforssska sällskapet. Teaterdirektören Thérèse Elfforss spelade själv i rollen som Majorskan.

Ulrika Lindgren

 

PJÄSER
Lydia Kullgren
Bohusläns museums samlingar
Namn:
Lydia Kullgren
Årtal:
1828 - 1908