Lotten von Kraemer

 

Lotten von Kraemer var feminist och författare. Hon skrev dramatik med motiv ur  den egna kretsen - den bildade svenska societén. Hennes alster spänner över versdramatik med motiv ur den svenska historien som Drottning Åsa, om konflikten mellan kvinnlighet och konstnärsskap som Strid och Fama. Det intressantaste dramat är kanske Hermes och Diotima där överklassens vardag fångas skarpt i både dialog och situationer.

Marika V Lagercrantz

Lotten von Kraemer
Fotografi, Wikipedia
Namn:
Lotten von Kraemer
Årtal:
1828 - 1912