Johan Magnus Lannerstjerna

Johan Magnus Lannerstjerna föddes i det sena sjuttonhundratalets övre skikt, upptogs som page vid Gustav III:s hov, blev livdrabant men lämnade sedan krigstjänsten. Han skrev 1777 Pageaden, som handlade om kungliga pagers villkor. 
   Mellan 1788 och 1796 hade ett dussin pjäser i översättning, imitation eller original av Lannerstjerna premiär i Stockholm. Det var komedier, opera comiques och operor av Favart, Forgeot, Desforges mfl.
   Komedien Äfventyraren med musik av Kraus var ett av Lannerstjernas egna original. Den gick upp på Munkbroteatern 1791, blev mycket populär och var kvar på repertoaren ännu 1822.
   Lannerstjerna dog i yttersta armod 39 år gammal.

Marika V Lagercrantz

Namn:
Johan Magnus Lannerstjerna
Årtal:
1758 - 1797