Jeanette Stjernström

Jeanette Stjernström skrev  feerier, lustspel och komedier liksom historiska skådespel. Dessutom debatterade hon  aktuella politiska och sociala frågor i tendensdramer. 
Hennes pjäser är välskrivna med kontrasterande karaktärer, överraskningseffekter och plötsliga vändpunkter. De är uppbyggda efter tidens spelkonventioner med en tät kontakt mellan scen och salong. Karaktärerna får ofta anförtro publiken sina planer och hemliga drömmar i monologer eller i visor efter populära melodier.

Marika V Lagercrantz

  

 

Jeanette Stjernström
Porträtt, Maria Röhl, 1852, KB
Namn:
Jeanette Stjernström
Årtal:
1825 - 1857