Jacobus Petri Rondeletius

Rondeletius föddes i Ekers församling utanför Örebro under 1580-talet. Han skrevs in vid Uppsala universitet 1610 och gjorde troligen i samband med sin studietid en kortare resa till Tyskland. Under närmare två år tjänstgjorde han som skolmästare i Södertälje och där författade han en av den svenska dramatikens tidigaste verk skoldramat Judas Revidivus. Stycket framfördes av hans skolpojkar på höstmarknaden i Telge den 14 september 1614. Dramat är en ovärderlig källa för såväl teater- och kulturhistoriker som för språk- och samtalsforskare.
Ulrika Lindgren
Namn:
Jacobus Petri Rondeletius
Årtal:
1580 - 1662